MUSIC

​Tôi đến trong cuộc đời này để cất tiếng hát...
và âm nhạc tôi bay trong bầu trời rộng thả xuống những cơn mưa